Idekatalog om storskraldsindsamling fra husholdninger – organisering, mængder og økonomi

Offentliggjort 10-03-2017

Rapporten indeholder en gennemgang af centrale principper for etablering/revidering af storskraldsordninger. Derudover gives inspiration til, hvordan storskraldsordninger kan organiseres mv.

Rapporten indeholder en gennemgang af centrale principper for etablering/revidering af storskraldsordninger.

Projektet har været tilrettelagt som en blanding af litteraturstudie og gennemførelse af interviews med en række centrale aktører på området herunder: Kommuner, forsyningsselskaber, affaldsselskaber, transportører og behandlere. På baggrund af interviewundersøgelsens resultater er der samlet inspiration og ideer, som kan benyttes, når en kommune ønsker at etablere eller revidere storskraldsordningen.

Rapportens målgruppe er kommunale medarbejdere.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.