Indsamling af papir, pap og karton - blandet eller separat?

Offentliggjort 04-12-2017
Rapport

Denne rapport belyser de potentielle mængder, økonomiske konsekvenser af forskellige valg, mulige begrænsninger i genanvendelsen af papir, pap og karton samt eventuelle problemer som følge af forekomst af madrester i papfraktionen.

Forskellige ordningstyper for indsamling (med evt. efterfølgende sortering) er analyseret med det formål at give de danske kommuner specifik viden, som kan benyttes i forhold til fremtidige indsamlingsordninger for papir og pap/karton.

Baggrund

I mange danske kommuner har der været tradition for at indsamle papir og pap enten som særskilte fraktioner eller som en samlet fraktion, samt ikke at indsamle drikkevarekarton (UBC) og madforurenet pap/karton såsom pizzabakker. Desuden ser man i disse år store ændringer i mængden af papir og pap – vi læser færre aviser (à mindre papir) og køber flere varer på nettet (à mere pap).

I mange kommuner overvejes det, om de nuværende ordninger for disse fraktioner skal ændres – ofte drevet af ønsket om større service og brugervenlighed. Hvis hele potentialet af papir, pap og karton blev indsamlet i kommunerne, kunne man øge den samlede genanvendelsesprocent og dermed komme nærmere de 50 % som er genanvendelsesmålet frem mod 2020 i ’Danmark uden affald’.

En eventuel sammenblanding af papir og pap/karton under indsamling evt. også sammenblandet med UBC har en række konsekvenser, positive såvel som negative. Rapporten belyser disse konsekvenser og udgør derfor et vidensgrundlag for danske kommuner, som kan benyttes til planlægning af fremtidige indsamlingsordninger og sorteringskriterier for papir og pap/karton.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.