Ny viden om indsamling af glasaffald

Offentliggjort 19-04-2017
Rapport

Projektet ser på fordele og ulemper ved at medtage glas som kildeopdelt fraktion til automatisk sortering.

Projektet har haft til formål at kortlægge og vurdere de tekniske, økonomiske, arbejdsmiljømæssige og kvalitetsmæssige udfordringer ved at medtage glas til sortering i en kildeopdelt fraktion.

Den opnåede viden fra rapporten kan anvendes ved fremtidige beslutninger om valg af indsamlingssystemer for genanvendelige materialer i kommunerne. I rapporten er der blandt andet set på muligheder og udfordringer i at lade glasaffald indgå i en kildeopdelt fraktion, samt forskelle i mængderne der går til henholdsvis genbrug og genanvendelse når glas indsamles ved hente- og bringeordning.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.