Piktogrammer til genbrugspladser

Offentliggjort 30-03-2017

Geografiske forskelle i fraktioner og piktogrammer kan være en barriere for, at sortering af affald bliver en del af borgerne adfærd uanset, hvor de befinder sig. KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen har derfor sammen fået udviklet et fælles, frivilligt piktogramsystem, der kan bruges over hele landet.

I 2015 undersøgte KL, hvilke krav et mærkningssystem til affaldsbeholdere skal kunne opfylde. I 2016 blev de første 17 piktogrammer udviklet til henteordninger i et samarbejde mellem KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen. Disse mærker blev offentliggjort i januar 2017.

For at sikre ensartet visuel kommunikation på tværs af alle ordninger for husholdningsaffald, var det et udbredt ønske i kommunerne også at få udviklet mærker for fraktioner, der afleveres på genbrugspladser.

I et fælles finansieret projekt har KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen derfor udviklet piktogrammer til genbrugspladser. Der er blevet taget afsæt i eksisterende løsninger og det er tilstræbt, at der blev størst mulig genkendelighed til disse.

En stor gruppe af kommuner og affaldsselskaber har deltaget i udviklingen og været helt inde i maskinrummet for at bestemme hvilke fraktioner, der skulle udvikles mærker for, hvordan de skulle organiseres i grupper samt givet input til valg af farver og piktogrammer.

Nu er mærkerne til genbrugspladser klar, og det fælles system omfatter nu i alt 62 mærker. Kommunerne og deres affaldsselskaber kan på frivillig basis bruge det fælles system. 30 kommuner har allerede tilmeldt sig, og endnu 8 forventer at tilslutte sig indenfor kort tid. Dette overstiger projektgruppens forventninger for tilmeldinger i løbet af det første år.

undefined

Alle piktogrammer kan hentes via Dansk Affaldsforenings hjemmeside i to pakker: En pakke med piktogrammer for henteordninger og en pakke med piktogrammer til genbrugspladser.

Aktiviteter

Workshops (afholdt 14. marts og 27. april med ca. 20 deltagere fra øst og vest): Input til hvilke mærker der skulle udvikles, fordeling af farver og valg af piktogrammer.

Løbende samskabelse (med alle kommuner/selskaber der har ønsket at deltage): Sparring under udviklingsarbejdet på mail eller ved workshops.

Kontaktpersoner

Trine Iversen, KL – Obfuscated Email

Anders Christiansen, KL – Obfuscated Email

Niels Toftegaard, Dansk Affaldsforening – Obfuscated Email

Marianne Ladekarl Thygesen, Miljøstyrelsen – Obfuscated Email

Piktogrammerne i brug

undefined

Sønderborg Forsyning er blandt de første til at tage de nye piktogrammer til genbrugspladser i brug. Foto: Aalborg Renovation.

 

undefined

Aalborg Renovation har allerede indført de nye piktogrammer til genbrugspladser. Foto: Aalborg Renovation.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.