Valg af beholdere

Offentliggjort 01-09-2017
Rapport

Rapporten vedrører overvejelser ved indkøb af nye beholdere til tørre genanvendelige fraktioner.

Formålet er at vise kommunerne, hvilke muligheder og erfaringer der er i forbindelse med valg af nye beholdere til fraktionerne (karton og pap, papir, plast, metal og glas samt kombinationer af disse) både til enfamilie-og etageboliger, samt hvilke udfordringer de skal være opmærksomme på.

Rapporten indeholder en gennemgang af de problemstillinger, som kommunerne beskriver som de mest centrale:

  • Hvad passer til min kommune: et-kammer, to-kammer eller fire-kammerbeholdere?
  • Skal vi have låg-i-låg eller enkelt låg?
  • Hvilke kombinationer af fraktioner giver mening og hvilke årsvolumener kan vi forvente?
  • Hvordan finder jeg den rette beholderstørrelse?
  • Hvordan kan vi undgå skader på beholder og indkøringsvanskeligheder?

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.